Aktuální k 29. 05. 2024

Pružné spojky

Pružné spojky

Pružné spojky RATHI slouží k přenosu kroutícího momentu z hnacího stroje na hnaný stroj, přičemž výrazně tlumí chvění a rázy vznikající při provozu zařízení.
Firma RATHI, kterou na českém a slovenském trhu zastupujeme, je dlouholetým tradičním výrobcem pružných spojek do nejnáročnějších aplikací. Jako první začala firma RATHI používat pro přenos výkonu pružné prvky z lisované pryže. Dnes již se stalo označení "RATHI spojka" synonymem pro kvalitní a spolehlivou pružnou spojku.

Pružné spojky RATHI

Výhradním zástupcem firmy RATHI ve středoevropském regionu jsme již 15 let. Za dobu prodeje a používání spojek jsme získali spoustu dobrých zkušeností a spokojených zákazníků. Vzhledem k potřebě pružně reagovat na potřeby zákazníků držíme u nejčastěji používaných spojek řady L, SW a RRS skladem náboje s kompletně obrobenými otvory včetně drážky pro pero. Průměry jsou pro jednotlivé typy spojek uvedeny na zadní části ceníku spojek
Věříme, že pružné spojky RATHI uspokojí i Vaše požadavky na stabilní přenos výkonu při zachování dobrých tlumících vlastností.

Parametry pro návrh pružné spojky

Pro správné navržení pružné spojky je potřebné získat následující informace o aplikaci spojky: 

INFORMACE O ZATÍŽENÍ A PROSTŘEDÍ:
 • typ hnacího a hnaného stroje
 • způsob zatížení (frekvence spouštění a zastavení apod.)
 • odchylka souososti, teplota
 • Prostorová omezení
 • lineární a torzní vibrace
 • vystavení chemikáliím či ropným látkám
PARAMETRY:
 • výkon
 • otáčky
 • průměry spojovaných hřídelů
 • vzdálenost čel spojovaných hřídelů (potřeba mezikusu apod.)
 • maximální průměr případně délka spojky
 • požadovaný nebo doporučený pracovní koeficient


JAW-FLEX typ L

Čelní zubová spojka řady JAW-FLEX typ L sestává ze dvou nábojů a pružného prvku – hvězdice.

Do kategorie

JAW-FLEX typ SW

Čelní zubová spojka řady JAW-FLEX typ SW sestává ze dvou nábojů, pružného prvku – pásu se zuby a kroužku. U větších velikostí spojek má pružný prvek podobu segmentů tvaru T.

Do kategorie

JAW-FLEX typ RRS

Čelní zubová spojka řady JAW-FLEX typ RRS sestává ze dvou nábojů, dvou pružných prvků s kroužky a mezikusu. Pružný prvek má u menších velikostí podobu pásu se zuby, u větších potom pružných segmentů tvaru T.

Do kategorie

JAW-FLEX typ SWQ

Čelní zubová spojka JAW-FLEX typ SWQ sestává ze dvou nástavců, ke kterým je sadou šroubů připevněn mexikus SWQ. Tento mezikus je tvořen dvěma zubovými náboji a jedním pružným prvkem a krycím kroužkem. Pružný prvek má u menších velikostí podobu pásu se zuby, u větších potom pružných segmentů tvaru T.


Do kategorie

N-FLEX typ RN

Čelní zubová spojka řady N-Flex typ RN se sestává ze dvou nábojů, sady pružných prvků tvaru „H“.


Do kategorie

N-FLEX typ RNS

Čelní zubová spojka řady N-Flex typ RNS se sestává ze dvou nábojů, sady pružných prvků tvaru „H“ a mezikusu.


Do kategorie

B-FLEX typ RB

Spojky RB jsou tvořeny dvěma přírubovými náboji a čepy se soudečkovými pouzdry. Čepy jsou upevněny do jednoho náboje (u menších velikostí) nebo střídavě (větší velikosti) do oka nábojů. Soudečkový tvar pouzder a použitý materiál soudečků – pryž – snižují rázy vznikající při rozběhu a provozu soustrojí.

Do kategorie

TYRE-FLEX typ T, TO

Spojky TYRE-FLEX sestávají ze dvou nábojů s přítlačnými kroužky a jedním pružným prvkem – obručí. Pružný prvek je vyráběn i v materiálových variantách odolných vůči olejům, chemikáliím a vysokým teplotám.I u této spojky je možno měnit pružný prvek bez demontáže hnacího a hnaného stroje.

Do kategorie

GEAR-FLEX typ RGD

Spojky RATHI GEAR – Flex typ RDG jsou dvouzáběrové zubové spojky pro přenos velkých kroutících momentů. Tyto standardní dvouzáběrové spojky zachycují jak úhlovou tak paralelní nesouosost nebo jejich kombinaci, a také házení konce hřídele bez toho, že by se přilehlá ložiska spojovaných hřídelů znatelně zatěžovala axiálními silami.

Do kategorie