Aktuální k 17. 07. 2024

Montáž a zkušebna čerpadel

Nové montážní pracoviště umožnilo zvýšit produktivitu vyráběných kompletů a současně zvýšilo kapacitu našich služeb o servis ponorných a spirálních čerpadel.

Zkušebna čerpadel vybavená moderním měřícím zařízením umožňuje ověřit kvalitu a parametry vyráběných kompletů a samozřejmě také servisovaných čerpadel.Veškeré naměřené hodnoty jsou ukládány na řídícím pracovišti zkušebny a softwarovým zpracováním převedeny do podoby zkušebního protokolu a protokolu měření.

Pro zkoušení i těch nejmenších kalových čerpadel bylo zřízeno pracoviště specielně určené pro tlakování rotorového prostoru, ucpávkového prostoru a zjištění základních parametrů motoru.