Aktuální k 17. 05. 2024

RRS - JAW-FLEX typ RRS

Popis a Konstrukce

Čelní zubová spojka řady JAW-FLEX typ RRS sestává ze dvou nábojů, dvou pružných prvků s kroužky a mezikusu. Pružný prvek má u menších velikostí podobu pásu se zuby, u větších potom pružných segmentů tvaru T.

Použití:

  • Pro přenos kroutícího momentu tam, kde je volný přístup ke spojce. Konstrukce umožňuje kontrolu a případnou výměnu pružného prvku bez demontáže hnacího a hnaného stroje. Použití mezikusu navíc u čerpacích agregátů lze demontovat hydraulickou část čerpadla i s kozlíkem bez nutnosti demontáže spirály od potrubí a elektromotoru od základové desky.
  • V prospektovém materiálu jsou u každé spojky v tabulce uvedeny výkonové a rozměrové parametry podle kterých lze vybrat spojku přesně dle Vašich požadavků.
Dotaz / Poptávka