Aktuální k 17. 05. 2024

SW - JAW-FLEX typ SW

Popis a Konstrukce

Čelní zubová spojka řady JAW-FLEX typ SW sestává ze dvou nábojů, pružného prvku – pásu se zuby a kroužku. U větších velikostí spojek má pružný prvek podobu segmentů tvaru T.

Použití:

  • Pro přenos kroutícího momentu tam, kde je volný přístup ke spojce. Konstrukce spojky umožňuje kontrolu a případnou výměnu pružného prvku bez demontáže hnacího a hnaného stroje.
  • V prospektovém materiálu jsou u každé spojky v tabulce uvedeny výkonové a rozměrové parametry podle kterých lze vybrat spojku přesně dle Vašich požadavků.
Dotaz / Poptávka