Aktuální k 29. 05. 2024

SWQ - JAW-FLEX typ SWQ

Popis a Konstrukce

Čelní zubová spojka JAW-FLEX typ SWQ sestává ze dvou nástavců, ke kterým je sadou šroubů připevněn mexikus SWQ. Tento mezikus je tvořen dvěma zubovými náboji a jedním pružným prvkem a krycím kroužkem. Pružný prvek má u menších velikostí podobu pásu se zuby, u větších potom pružných segmentů tvaru T.


Použití:

  • Pro přenos kroutícího momentu zejména v chemickém průmyslu, u zařízení s kmitavým pohybem a všude tam kde je vyžadováno rychlé odpojení.
  • V prospektovém materiálu jsou u každé spojky v tabulce uvedeny výkonové a rozměrové parametry podle kterých lze vybrat spojku přesně dle Vašich požadavků.
  • Na přání lze dodat spojku SWQ v nevýbušném provedení Ex II 2GD.
Dotaz / Poptávka