Aktuální k 17. 07. 2024

ATS s frekvenčními měniči - dvě čerpadla

ATS s frekvenčními měniči - dvě čerpadla

Automatická tlaková stanice (ATS) se skládá z korozivzdorného horizontálního monoblokového vícestupňového odstředivého čerpadla, tlakové nádoby a elektronické řídící jednotky s frekvenčním měničem. Elektronická část vyhodnocuje okamžitý tlak v systému a nastavuje otáčky motoru tak, aby se tlak udržoval na požadované a nastavené hodnotě.

Konstrukce zaručuje dlouhou životnost a bezporuchový provoz.

Čerpadla nasají vodu z hloubky až 6 m (dle typu a při jmenovitém průtoku), pokud jsou vybavena sacím košem se zpětnou klapkou a sací potrubí je zaplněno vodou a dokonale utěsněno. Čerpadla ATS nejsou samonasávací.

Čerpadla ATS jsou chráněna proti poškození způsobeném chodem „na sucho“. Jakmile čerpadlo nedosáhne nastaveného tlaku do 2 minut, automaticky se zastaví. Po 10 minutách se znovu pokusí nastartovat. Toto se opakuje dokud není tato funkce deaktivována.

U ATS se dvěma čerpadly při malé spotřebě funguje pouze jedna jednotka do té doby, než vzroste spotřeba vody natolik, aby se spustila druhá jednotka. Střídání se děje v nastavitelném nastavitelném intervalu (0 až 24 hodin).

@DALSI@

Nejčastější chyby při montáži

Pro správnou funkci automatického spouštění je nutné zajistit 100% těsnost sacího potrubí a zabránit nasání jakýchkoliv bublin např. z akumulační nádrže. Proto se nedoporučuje osazovat sací potrubí vypouštěcím ventilem. Tyto chyby při montáži jsou nejčastější příčinou špatného chodu ATS a můžou vést i k havárii.

Rozsah dodávky

  • čerpadlo, frekvenční měnič a základová deska
  • tlakový spínač, zpětná klapka, tlaková nádoba a manometr
  • u provedení se dvěma čerpadly výtlačné potrubí

Výhody pro uživatele

  • ochrana proti běhu na prázdno
  • jednoduchá instalace a ovládání
  • tichý provoz
  • korozivzdorné provedení
  • prostorová nenáročnost – bez potřeby samostatné tlakové nádoby
  • rychlé řešení dodávky vody