Aktuální k 14. 06. 2024

JAW-FLEX typ SWQ

JAW-FLEX typ SWQ

Čelní zubová spojka JAW-FLEX typ SWQ sestává ze dvou nástavců, ke kterým je sadou šroubů připevněn mexikus SWQ. Tento mezikus je tvořen dvěma zubovými náboji a jedním pružným prvkem a krycím kroužkem. Pružný prvek má u menších velikostí podobu pásu se zuby, u větších potom pružných segmentů tvaru T.