Aktuální k 12. 04. 2024

Čerpadla pro průmysl

Odstředivá čerpadla pro chemii, metalurgii, potravinářství, stavebnictví a jiné obory. Např. pro úpravny vod, neutralizační jímky, chlazení, topení, zakládání staveb apod.