Aktuální k 17. 07. 2024

Čerpadla pro komerční a obytné domy

Automatické tlakové stanice (ATS) s frekvenčními měniči – zvyšování tlaku, zásobování vodou.

4“ a 6“ čerpadla do vrtaných studní.  Snižování hladiny spodních vod např. podzemní garáže.

Odvádění splaškových vod – čerpací jímky.