Aktuální skladové zásoby (11. 08. 2022)

Abrasi odolná čerpadla AS a AG s vířičem zapojená do kaskády

Akce: Čištění stávajících i nových vsakovacích objektů v areálu firmy VOLVO Prostřední Suchá

Realizace: firma GEOoffice s.r.o. Ostrava, duben - červen 2017.

Firma GEOoffice Ostrava, provádějící hydrogeologický dozor při budování  velkokapacitních vsakovacích objektů v areálu VOLVO v Prostřední Suché, použila soustrojí – spojení čerpadla 80AGN22.2 400V s vířičem a čerpadlo 80ASN22.2 400V do kaskády pomocí propojovacího hrdla a adaptéru na vyčištění prvních vsakovacích objektů z roku 2010, které nebyly funkční. Areál býval po větších přívalových deštích "vytápěn". Při této zakázce také byly prováděny průkazní testy pro zajištění garance funkčnosti nových objektů. Také nové vsakovací objekty jsme po vyčištění soustavou do kaskády zapojených čerpadel HCP podrobovali intenzivním nálevovým testům (nálev cca 30 m3 během hodiny) pro ověření maximální vsakovací kapacity a třídenním testům (vsak 780 m3 během tří dnů) pro ověření prostorového vsakování do podloží. Určitě se jednalo o jednu z nejzajímavějších "vsakovacích" zakázek v dosavadní praxi, jejíž obdobu podobného rozsahu jsme dosud ve sbornících hydrogeologických konferencí nedohledali. Velkokapacitní vsakovací objekty zdárně fungují a utrácení srážkových vod na této lokalitě je po 6-ti letech vyřešeno i bez dodatečného budování retenčních jímek.

Po dobu následujících pěti let bude nadále zajišťován monitoring kvality podzemních vod, sled trendu hladiny podzemní a vsakované vody ve vztahu k trendu atmosférických srážek, servis a čištění vsakovacích objektů pomocí čerpadla s vířičem 80AGN22.2 a do kaskády připojeného čerpadla 80ASN22.2.